NAMEN IN CILJ RAZPISA

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.


UPRAVIČENCI

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 

Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.


UPRAVIČENI STROŠKI

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.


POGOJI ZA PRIDOBITEV REFUNDIRANEGA NAKUPA ZAŠČITNE OPREME

Pogoji za pridobitev sredstev iz javnega poziva za nakup zaščitne opreme so:

  • času oddaje in obravnave vloge imate do FURSa in ostalih državnih institucij poravnane vse zapadle obveznosti
  • imate zaposlenih najmanj 5 oseb,
  • spodaj (upravičene vrednosti) se nahaja seznam najvišjih priznanhi zneskov za posamezni kos opreme, v kolikor naročite dražji izdelek krijete razliko do višje cene sami
  • naročilo mora biti najmanj za 1.000 eur neto in največ 9.999 eur neto, pri čemer je treba upoštevati največ 200 eur neto na osebo.


UPRAVIČENE VREDNOSTI: 

  • zaščitne pralne maske obrazne: priznano do 4 EUR neto na posamezni kos
  • zaščitne obrazne maske za enkratno uporabo : priznano do 1 EUR neto na posamezni kos
  • zaščitne rokavice : priznano do 0,10 EUR neto na posamezni kos
  • razkužila : priznano do 20 EUR neto na liter
  • brezstični IR termometri za merjenje telesne temperature : priznano do 50 EUR  neto na posamezni kos.


 JAVNI POZIV COVID-19


ZAKAJ IZBRATI ACTINIA MEDICO? 

  NAJBOLJŠA CENA ZAŠČITNE OPREME

  HITRA DOBAVA (od dneva naročila in vplačila are 2-4 delovne dni)

  KAKOVOSTNI IN CERTIFICIRANI IZDELKI 

  BREZPLAČNA DOSTAVA 

  PRI NAS VAM BREZPLAČNO  UREDIMO PRIJAVO NA RAZPIS IN VSO POTREBNO  DOKUMENTACIJO ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH         

                    SREDSTEV NA NAŠE STROŠKE